لطفا پلن مورد نظر را با دقت انتخاب کنید

با کمترین هزینه و تضمین بازگشت وجه

plan1

1 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
2.000 تومان هزینه ماهانه
6.000 تومان هزینه سه ماهه
20.000 تومان هزینه سالیانه
قابل ارائه در php 5.6 و php 7.3

plan2

5 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
5.000 تومان هزینه ماهانه
15.000 تومان هزینه سه ماهه
40.000 تومان هزینه سالیانه
قابل ارائه در php 5.6 و php 7.3

plan3

10 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
10.000 تومان هزینه ماهانه
25.000 تومان هزینه سه ماهه
100.000 تومان هزینه سالیانه
قابل ارائه در php 5.6 و php 7.3

plan4

20 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
دایرکت ادمین
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
20.000 تومان هزینه ماهانه
50.000 تومان هزینه سه ماهه
200.000 تومان هزینه سالیانه
قابل ارائه در php 5.6 و php 7.3