تمامی قیمت ها شامل لایسنس و غیره نمیباشد

با کمترین هزینه و تضمین بازگشت وجه

devps1

2 گیگابایت رم اختصاصی
100 گیگابایت هارد اختصاصی
1 هسته Xeon پردازنده 1
عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

devps2

4 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

devps3

6 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین

devps4

8 گیگابایت رم اختصاصی
200 گیگابایت هارد اختصاصی
2 هسته Xeon پردازنده
1 عدد آی پی اختصاصی
CentOs - Windows - Debian - Ubuntu سیستم عامل
هتزنر - Hetzner دیتاسنتر
آی پی برای تست پینگ (بزودی) دارای پینگ پایین